Lezing ‘De waakzame burger’ door Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

Datum: 10 oktober 2023
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

Over de spreker

Ernst Hirsch Ballin (1950)  is Adviserend lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), emeritus universiteitshoogleraar Tilburg University en emeritus-hoogleraar rechten van de mens Universiteit van Amsterdam.
Hij draagt aan projecten van de WRR BIJ, in het bijzonder inzake Europa, internationale betrekkingen. Hij was voorafgaand aan zijn emeritaat vice-decaan onderzoek van de juridische faculteit en is sinds 2005 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Hirsch Ballin studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1979 cum laude op het proefschrift Publiekrecht en beleid: Fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij was sinds 1 juli 1981 hoogleraar aan de juridische faculteit in Tilburg, met onderbrekingen in de jaren waarin hij politieke ambten vervulde. Van 2011 tot 2020 was hij tevens als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam verbonden. Tot 2022 respectievelijk 2023 was hij lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en voorzitter van de raad van toezicht van de Anne Frank Stichting.

Politieke/bestuurlijke loopbaan

Hirsch Ballin was minister van Justitie, van 2007 – 2010 (kabinet Balkenende IV), in 2006-2007 (kabinet Balkenende III) en van 1989 – 1994 (kabinet Lubbers III). Van 1989 – 1994 was hij tevens minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en van februari tot oktober 2010 (kabinet Balkenende IV) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Van 1994 tot 1995 was Hirsch Ballin lid van de Tweede Kamer en van 1995 tot 2000 van de Eerste Kamer. Van 1999 tot 2000 was Hirsch Ballin lid van de Conventie belast met het opstellen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Daarna werd hij benoemd tot lid van de Raad van State (2000-2006), waar hij in 2003 voorzitter werd van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Andere maatschappelijke functies:

  • Lid Human Rights Watch Committee Netherlands
  • Voorzitter Octavia van Breemen Stichting
  • Voorzitter van de Wetenschappelijke raad van de Stichting Instituut GAK