Lezing ‘Vrouwen en cardiologie’ door prof. dr. Jos Widdershoven

Datum: 19 april 2022
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

Het afgelopen decennium is steeds duidelijker geworden dat cardiologische ziektebeelden zich verschillend kunnen presenteren bij vrouwen in vergelijking tot mannen. Daarnaast blijken er ziektebeelden te bestaan die uitsluitend bij vrouwen voorkomen. De aandacht voor onderzoek en behandeling voor vrouwspecifieke cardiologische aandoeningen en risicofactoren is daarmee in een stroomversnelling gekomen.

Vrouwen en cardiologie

Wetenschappelijk onderzoek in het verleden richtte zich vooral op mannelijke patiënten en inmiddels wordt bij de opzet van onderzoek duidelijk rekening gehouden met genderverschillen en wordt zorg gedragen voor ruimschootse inclusie van vrouwelijke patiënten. In verschillende westerse landen bestaan al poliklinieken cardiologie met specifieke aandacht voor hartziekten bij vrouwen. Het concept van vrouwspecifieke cardiologische aandoeningen is echter nog niet breed geaccepteerd in een door mannen gedomineerd specialisme.

Over de inleider

Prof. dr. J. (Jos) Widdershoven is verbonden als cardioloog aan het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis waar hij naast klinische werkzaamheden onderzoek doet naar diverse cardiologische ziektebeelden vooral gelegen op het grensgebied van de cardiologie en psychologie. Hij is gespecialiseerd in ritmestoornissen van het hart en verricht vooral implantaties van pacemakers en inwendige defibrillatoren (ICD’s). Hij behandelt ook patiënten met hartfalen door middel van het elektrisch stimuleren van de zieke hartspier.
Hij is daarnaast sedert vele jaren opleider van cardiologen. Zijn aanstelling aan Tilburg University zorgt ervoor dat in het ziekenhuis onderzoeken gedaan kunnen worden en jonge onderzoekers er kunnen werken aan hun promotie.