Lezing ‘Het klimaat kan alleen slagen met inspraak van de burger’ door prof. dr. Heleen de Coninck

Datum: 22 februari 2022
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

De slechtnieuwsberichten buitelden over elkaar heen het afgelopen jaar, en niet alleen over corona en de economie. We zien de klimaatverandering al een tijdje vol in het gezicht. Het ene na het andere weerrecord wordt gebroken, de landijsmassa’s smelten, de dooi van de permafrost zorgt voor enorme grondverzakkingen in het arctisch gebied, wat leidt tot meer CO2- en methaan-uitstoot en nog meer opwarming, en hoge temperaturen wakkeren bosbranden aan in Australië en de Verenigde Staten. En we zitten pas op een mondiaal gemiddelde temperatuurstijging van iets boven één graad Celsius.

Het klimaat kan alleen slagen met inspraak van de burger

In arme landen gebeurt waarschijnlijk nog meer dat het nieuws in Nederland niet haalt, of dat vanwege gebrekkige data ter plekke moeilijk aan klimaatverandering toe te wijzen valt. Wetenschappers bediscussiëren of de versnelde smelt van het landijs op Groenland nu wel of niet betekent dat we het punt van onomkeerbaarheid voorbij zijn.

Als een van de auteurs van gezaghebbende rapporten van het wetenschappelijk VN-klimaatpanel (IPCC) en iemand die over klimaatverandering alles leest wat los en vast zit, ziet Heleen de Coninck deze ontwikkelingen vaak als een van de eersten. Zij geeft bijna wekelijks lezingen over IPCC-rapporten en krijgt dan vrijwel altijd de vraag: “Is het niet frustrerend om te weten wat er aan de hand is en te zien dat er te weinig gebeurt? Ben je niet alle hoop kwijt?” Haar antwoord is altijd vol overtuiging: “Nee! Ik begrijp waar het gebrek aan actie vandaan komt. En ik houd hoop.”

Over de inleider

Heleen de Coninck is universitair hoofddocent in innovatiestudies en duurzaamheid bij de afdeling Milieukunde aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Radboud Universiteit. Ze is ook hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de TU Eindhoven. Eerder werkte ze meer dan tien jaar bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) aan internationaal energie- en klimaatbeleid. Haar onderzoek gaat over internationaal klimaatbeleid, energietechnologie en innovatie, met in Nederland een focus op klimaatbeleid voor de energie-intensieve industrie. Ze was één van de hoofdauteurs in het in 2018 verschenen IPCC rapport over hoe we de wereld onder 1.5 graad temperatuurstijging kunnen houden en is weer hoofdauteur in het klimaatmitigatiedeel van het IPCC Zesde Assessment Rapport, dat in 2022 uitkomt