Afgelast!
Lezing ‘Een andere Gouden Eeuw: Brabant onder Bourgondiërs en Habsburgers’ door Jan van Oudheusden

Datum: afgelast op 23 maart 2021 vanwege de geldende corona maatregelen, mogelijk dat deze lezing volgend seizoen plaatsvindt
Tijden: 20.00 – 22.15 uur
Locatie: The Inside, Heusdensebaan 48, Oisterwijk

In de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw beleefde het hertogdom Brabant onder het bewind van de Bourgondiërs en de Habsburgers zijn eigen Gouden Eeuw als een van de rijkste en meest toonaangevende gewesten van de Nederlanden. In deze lezing gaan we in op de achtergronden van deze uitzonderlijke bloeitijd in Brabant en maken we kennis met een aantal bijzondere hoogtepunten van de kunst en cultuur uit deze periode.

Een andere Gouden Eeuw

Kunsten en wetenschappen kwamen tot bloei, mede als gevolg van het mecenaat door de Bourgondische hertogen, die met pracht en praal hun politieke aspiraties kracht bijzetten. Er werden grote rijkdommen vergaard, onder meer in de lakennijverheid en de handel en de steden hier groeiden uit in een aantal en een omvang die ongekend was in Europa. Antwerpen was een indrukwekkende handelsmetropool. Brussel, waar de hertogen resideerden in het hof op de Koudenberg, fungeerde als officieuze hoofdstad van de Nederlanden. Ook het noorden van Brabant kon zich koesteren in deze warme gloed. Terwijl de Bosschenaren ijverig verder bouwden aan hun gotische Sint-Jan, schilderde Jheronimus Bosch zijn raadselachtige panelen. De  Bossche Illustre Lieve Vrouwe Broederschap vormde een brandpunt van religieuze bevlogenheid en kunstzinnige ambities. De Nassaus, die behoorden tot de allerhoogste adel in de Bourgondisch-Habburgse Nederlanden, introduceerden in hun residentie Breda de renaissance als nieuwe kunststroming. In Bergen op Zoom verrees het Markiezenhof, een van de fraaiste laatgotische stadspaleizen van West-Europa.

In de opstand van de zestiende eeuw, gevolg van oplopende politieke, economische, religieuze en maatschappelijke spanningen in de Nederlanden, ging de Brabantse voorspoed ten onder. Nu was het de beurt aan het Noorden, vooral Holland, om een spectaculaire economische en culturele opgang te beleven.

Over de inleider

Jan van Oudheusden (1949) is een enthousiast en veelgevraagd spreker. Hij was vele jaren provinciaal historicus van Noord-Brabant en vanaf 2008 als onderzoeksmedewerker verbonden aan de leerstoel Cultuur in Brabant van de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over de geschiedenis en het erfgoed van ’s-Hertogenbosch en van Noord-Brabant. Bij zijn pensionering in 2014 werd hem door het provinciebestuur van Noord-Brabant de provinciale onderscheiding ‘de Hertog Jan’ toegekend.

Verder lezen

  • Bart van Loo, De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen, Amsterdam 2019
  • Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken, ’s-Hertogenbosch – Zwolle 2015 (2de dr.)
  • Jan van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ’s-Hertogenbosch 2014

Aanmelden

U dient zich vooraf aan te melden via deze site. De inschrijving is open 2 weken voorafgaand aan deze lezing. Daarbij geldt vol = vol.

Mocht de inschrijving vol zijn, dan krijgt u daarover een mail en wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelden nog niet mogelijk

U kunt zich nog niet aanmelden. Aanmelding is mogelijk van 9 maart tot en met 21 maart.