LEZING ‘KAPITAAL EN IDEOLOGIE: THOMAS PIKETTY DOOR PROF. AART DE ZEEUW

Datum: 28 februari 2023
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

Jan Tinbergen, de eerste winnaar van de Economie Prijs ter ere van Alfred Nobel in 1969, schreef in 1970 het boek Een Leefbare Aarde, waarin hij stelde dat armoede, oorlog en milieu de enige echte problemen zijn. Met zijn boek Kapitaal in de 21ste Eeuw pakt Thomas Piketty een deel van die draad op met een uitvoerige analyse van de ongelijkheid in de wereld. Zijn boek Kapitaal en Ideologie trekt die draad verder met een uitvoerige historische analyse van de inrichting van de samenleving en de keuzes die daarbij gemaakt zijn en gemaakt kunnen worden. Een deel van dit boek staat centraal in deze lezing.

‘KAPITAAL EN IDEOLOGIE’

Thomas Piketty is de eerste die zegt dat het niet allemaal zijn werk is maar het werk van een grote groep jonge onderzoekers in Parijs. Met hun steun is hij in staat om zijn analyses te baseren op een omvangrijke hoeveelheid data over een lange periode in een groot aantal landen in de wereld. Hij neemt duidelijk stelling, zoals Jan Tinbergen ook altijd deed, maar aan het eind schrijft hij dat de discussie belangrijk is, en niet of iemand het wel of niet eens is met zijn conclusies.

Thomas Piketty trekt grote lijnen, van de standenmaatschappij, via de slavenstaten en de koloniën, naar transformaties in de 20ste eeuw en de herziening van het politieke conflict in de huidige tijd. Eigendom staat centraal. Hij trekt lijnen van het vroegere proprietisme, via veranderingen in de eigendomsverhoudingen, naar het neo-proprietisme nu: dat is de basis van de grote ongelijkheid. De lezing richt zich op de laatste twee delen van het boek.

In het Financieel Dagblad (28 september 2022) verscheen dit interview van Marijn Jongsma met Thomas Piketty over zijn nieuwe boek Een kleine geschiedenis van de gelijkheid.

OVER DE INLEIDER

In 1984 is Aart de Zeeuw gepromoveerd en vanaf 1993 was hij hoogleraar milieueconomie aan de Universiteit van Tilburg. Bovendien was hij President van de European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) (1998-2000), Co-Editor van Journal of Environmental Economics and Management (2004-2008), en Director van het Beijer Institute of Ecological Economics van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen (2007-2009). Hij was lid van de Raad voor Ruimte, Milieu en Natuur Onderzoek (1999-2009), en adviseur van het Planbureau voor de Leefomgeving (2007-heden). Aan de Universiteit van Tilburg was hij Decaan (1992-1994), Director of Graduate Studies (1998-2001), Scientific Director of Center (2005-2007), en founding Director van het Tilburg Sustainability Centre (2009-2013). Hij heeft een groot aantal beurzen ontvangen van NWO en de Europese Unie. In 2017 ontving hij de Tsjalling C. Koopmans medaille van de Universiteit van Tilburg, in 2018 ontving hij de EAERE Lifetime Achievement Award in Environmental Economics, en in 2019 werd hij benoemd tot EAERE Fellow.

Onderzoeksonderwerpen

 • Internationale aspecten van milieubeleiD
 • Internationale milieuverdragen
 • Interactie tussen economie en ecologie
 • Beheer van kantelpunten in ecologische systemen

Meest geciteerde academische publicaties en overzichtsartikelen

 • van der Ploeg, F., and A. de Zeeuw (1992), International aspects of pollution control, Environmental and Resource Economics 2(2): 117-139.
 • Xepapadeas, A., and A. de Zeeuw (1999), Environmental policy and competitiveness: the Porter hypothesis and the composition of capital, Journal of Environmental Economics and Management 37(2): 165-182.
 • Mäler, K.-G., A. Xepapadeas, and A. de Zeeuw (2003), The economics of shallow lakes, Environmental and Resource Economics 26(4): 603-624.
 • Walker, B., et al (2009), Looming global-scale failures and missing institutions, Science 325 (5946): 1345-1346.
 • Levin, S., et al (2013), Social-ecological systems as complex adaptive systems: modeling and policy implications, Environment and Development Economics 18 (2): 111-132.
 • Troell, M., et al (2014), Does aquaculture add resilience to the global food system?, Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (37): 13257-13263.
 • de Zeeuw, A. (2014), Regime shifts in resource management, Annual Review of Resource Economics 6: 85-104, en de Zeeuw, A. (2015), International Environmental Agreements, Annual Review of Resource Economics 7: 151-168.
 • Nyborg, K., et al (2016), Social norms as solutions, Science 354 (6308): 42-43.