AFGELAST!
Lezing ‘De evolutie van het samenleven’ door dr. F.J.M. Ellenbroek

Datum: afgelast op 5 januari 2021 vanwege de nu geldende coronarichtlijnen, mogelijk dat deze lezing volgend seizoen plaatsvindt
Tijden: 20.00 – 22.15 uur
Locatie: The Inside, Heusdensebaan 48, Oisterwijk

In de afgelopen decennia is in de evolutiebiologie het inzicht in samenleven en samenwerken in de natuur enorm verdiept. Omdat de mens zowel een product als een onderdeel van die natuur is, ligt het voor de hand, dat dit gegroeide inzicht ook voor de menselijke samenleving relevant is. In deze lezing wordt deze relevantie helder gemaakt aan de hand van vier deelonderwerpen: altruïsme en wederkerigheid, het individueel belang versus het maatschappelijk belang, de rol van betrouwbaarheid en de beteugeling van agressie en geweld.

Over de inleider

Dr. F.J.M. (Frans) Ellenbroek is bioloog, docent HOVO Brabant, museaal adviseur en beeldend kunstenaar. Hij studeerde biologie aan de RU Leiden met als specialisaties gedragsbiologie, ecologie en evolutiebiologie. Hij promoveerde op een onderzoek naar inter- en intraspecifieke concurrentie. Na een kort leraarschap werd hij directeur van Natuurmuseum Brabant (Tilburg). Voor en na zijn pensionering in 2018 was/is hij ook actief als museaal adviseur, docent, beeldend kunstenaar, schrijver en spreker.

Meer informatie

Nadere informatie over het werk en de publicaties van de inleider is te vinden op zijn website:

www.fransellenbroek.nl

Aanmelden

U dient zich vooraf aan te melden via deze site. De inschrijving is open 2 weken voorafgaand aan deze lezing. Daarbij geldt vol = vol.

Mocht de inschrijving vol zijn, dan krijgt u daarover een mail en wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelden nog niet mogelijk

U kunt zich nog niet aanmelden. Aanmelding is mogelijk van 22 december tot en met 3 januari.