ADRIAEN POIRTERS LEZING ‘DE EUROPESE GREEN DEAL’ DOOR DIEDERIK SAMSOM

Diederik Samsom Adriaen Poirters Lezing 2022 culturele kring oisterwijk

Datum: 7 december 2022
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

In samenwerking met de gemeente Oisterwijk organiseert de Culturele Kring Adriaen Poirters op dinsdag 7 december 2022 de jaarlijkse Adriaen Poirters Lezing.

Dit jaar verzorgt Diederik Samsom, Kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans verzorgt de lezing met als onderwerp de ‘Europese Green Deal’.

DE EUROPESE GREEN DEAL

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Het is tegelijk een kans om een nieuw economisch model te ontwikkelen. Alle 27 EU-lidstaten zijn vastbesloten om van de EU uiterlijk in 2050 het eerste klimaat neutrale continent te maken. Daarom hebben zij zich ertoe verbonden de uitstoot vóór eind 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

De Europese Green Deal, die de EU omvormt tot een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie:

  • een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050
  • economische groei zonder uitputting van grondstoffen
  • geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten

De Green Deal wordt bekostigd met één derde van de 1,8 biljoen euro voor het herstelplan NextGenerationEU, en uit de zevenjarenbegroting van de EU.

In de Adriaen Poirters Lezing zal Diederik Samsom de verschillende aspecten van de Green Deal bespreken. Daarbij zal hij ingaan op de vraag in welke invloed de politieke 0ntwikkelingen in 2022 hebben op de doelstellingen van de Green Deal. Allemaal menen ze dat een sterke Europese Unie hun ambities in de weg staat. Politieke leiders worstelen met een antwoord. De coronacrisis heeft de uitdaging nog verder vergroot.

OVER IR. D.M. (DIEDERIK) SAMSOM

Uit de milieubeweging afkomstige politiek leider van de PvdA in de periode 2012-2017. Was campagneleider bij Greenpeace en directeur van een ‘groen’ energiebedrijf en stapte in 2003 over naar de politiek. Met Dijsselbloem en Depla één van de drie ‘rode’ ingenieurs in de fractie. Als Kamerlid woordvoerder duurzaamheid en later asielbeleid. Nadat hij begin 2012 via een interne verkiezing Job Cohen was opgevolgd, leidde hij zijn partij naar nieuwe regeringsdeelname in het kabinet-Rutte II. Werkte goed samen met premier Rutte en droeg sterk bij aan veel beleidsresultaten van dat kabinet, maar kon neergang van zijn partij niet keren. Nadat hij eind 2016 de strijd om het lijsttrekkerschap van Lodewijk Asscher had verloren, verliet hij de Nederlandse politiek. Stond bekend als slim, inventief, dossiertijger en vasthoudend debater. Sinds 2019 is hij kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.
(bron: www.parlement.com)