GEANNULEERD: ADRIAEN POIRTERS LEZING ‘KLIMAAT- EN ENERGIECRISIS IN EUROPA’ DOOR DIEDERIK SAMSOM

Diederik Samsom Adriaen Poirters Lezing 2022 culturele kring oisterwijk

Vanwege dringende afspraken van Diederik Samsom elders in Europa gaat deze lezing niet door op 7 december a.s.

Iedereen die een ticket heeft gekocht krijgt het geld terug. Of er nog een ander moment komt om de Adriaen Poirters Lezing 2022 te organiseren, is nog niet bekend. Het bestuur beraadt zich hierover. 

KLIMAAT- EN ENERGIECRISIS IN EUROPA

De wereld verkeert in een ongekende klimaatcrisis. De opwarming van de aarde veroorzaakt extreme weersomstandigheden die ernstige gevolgen hebben voor mens en natuur. Het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen is absolute noodzaak om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Doelstelling van de EU is 55 % minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. De EU wil duurzame economische groei stimuleren. Het klimaatbeleid van de EU moet zorgen voor betere gezondheid en een schoner milieu voor de burger.

Als Kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans geeft Diederik Samsom leiding aan het team van EU-functionarissen die het klimaat- en
energiebeleid van de EU vorm geven. Wat houdt dat beleid in en wat mogen we ervan verwachten? Wat zijn gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het klimaat- en energiebeleid van de EU?

OVER IR. D.M. (DIEDERIK) SAMSOM

Uit de milieubeweging afkomstige politiek leider van de PvdA in de periode 2012-2017. Was campagneleider bij Greenpeace en directeur van een ‘groen’ energiebedrijf en stapte in 2003 over naar de politiek. Met Dijsselbloem en Depla één van de drie ‘rode’ ingenieurs in de fractie. Als Kamerlid woordvoerder duurzaamheid en later asielbeleid. Nadat hij begin 2012 via een interne verkiezing Job Cohen was opgevolgd, leidde hij zijn partij naar nieuwe regeringsdeelname in het kabinet-Rutte II. Werkte goed samen met premier Rutte en droeg sterk bij aan veel beleidsresultaten van dat kabinet, maar kon neergang van zijn partij niet keren. Nadat hij eind 2016 de strijd om het lijsttrekkerschap van Lodewijk Asscher had verloren, verliet hij de Nederlandse politiek. Stond bekend als slim, inventief, dossiertijger en vasthoudend debater. Sinds 2019 is hij kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.
(bron: www.parlement.com)