Lezing ‘Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen’ door Herman Bolhaar

Datum: 8 februari 2022
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, schetst aan de hand van kerncijfers en enkele voorbeelden van casuïstiek een beeld van de problematiek en geeft uitleg over de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

Over de inleider

H.J. (Herman) Bolhaar is sinds 1 februari 2018 de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Bolhaar volgde Corinne Dettmeijer op die per 15 november 2017 stopte als Nationaal Rapporteur.

Bolhaar was van 2008 tot 2011 Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam. Daarna was hij van 1 juni 2011 tot 1 juni 2017 voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie geweest. Daarna was hij als senior fellow verbonden aan het Ash Center for Democratic Governance and Innovation van de Universiteit Harvard in Cambridge in de Verenigde Staten. Als voorzitter van het College van procureurs-generaal was Bolhaar betrokken bij de aanpak van mensenhandel. Zo was hij voorzitter van de Task Force Mensenhandel waarin politie, OM, gemeenten, Koninklijke Marechaussee, de Inspectie SZW, de Immigratie- en Naturalisatiedienst samenwerken met de Kamer van Koophandel, niet-gouvermentele organisaties en private partijen als de horeca.

In juni 2018 publiceerde Bolhaar als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek het rapport Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen. Uit dit rapport bleek onder andere dat 85% van de meisjes die in de gesloten jeugdhulp verblijven hulp voor seksueel geweld ontvangt.

(bron: Wikipedia)

Meer informatie

Onlangs stond er een interview met Herman Bolhaar in het Brabants Dagblad over dit onderwerp.

Publicaties van de inleider en eventuele links naar relevante informatie en/of nieuwsberichten zijn te vinden op de website:
www.nationaalrapporteur.nl