Lezing ‘Het wonder van betekenis, op zoek naar geluk en wijsheid’ door Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands

Datum: 8 maart 2022
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

Ons denken wordt uitgedaagd door het grootste wonder dat er is: dat er betekenis bestaat. Dat wij niet anders kunnen dan betekenis zien, horen, voelen, ruiken, kennen. Die betekenis is er niet zonder ons. Wat zou er überhaupt kunnen zijn zonder ons?

Het wonder van betekenis, op zoek naar geluk en wijsheid

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren is iemand aan wie je eindeloos vragen wilt blijven stellen. Zijn antwoorden zetten je onbevangen aan het denken. Van Tongeren is een ideale gespreksgenoot: uitdagend, meeslepend en altijd goed te volgen.

Over de inleider

Paul van Tongeren is een Nederlands filosoof en theoloog, gespecialiseerd in ethiek. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het “meest prikkelende en oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek.” In 2021 werd hij voor een periode van twee jaar verkozen tot Denker des Vaderlands als opvolger van Daan Roovers.

Hij studeerde theologie aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit Utrecht (tegenwoordig de theologische faculteit van de Universiteit van Utrecht), en filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde in 1984 tot doctor in de wijsbegeerte aan de KU Leuven met een proefschrift over de moraalkritiek van Friedrich Nietzsche. Van 1986 tot 1991 was hij bijzonder hoogleraar aan de Leidse Universiteit, met als leeropdracht wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing. In 1990 aanvaardde hij het ambt van hoogleraar in de wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanaf 2002 was hij tevens buitengewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven en als geassocieerd onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Pretoria. Op 11 december 2015 hield hij in de Stevenskerk zijn afscheidsrede.
(Bron: Wikipedia)

De oorlog in Oekraïne

Op 3 maart jl. stond er een interview in Trouw met o.a. Paul van Tongeren over de oorlog in Oekraïne.

Artikel Trouw 

Filosoferen over de coronapandemie

Onlangs verscheen er een artikel in de Volkskrant waarin Paul van Tongeren filosofeert over de coronapandemie.
Pagina 1
Pagina 2 en 3