Bijeenkomsten gaan voorlopig niet door

Het kabinet heeft in de persbijeenkomst van 27 oktober medegedeeld dat het huidige pakket coronamaatregelen vrijwel zeker tot in december van kracht zal blijven. Versoepeling van de maatregelen is niet aan de orde. Er moet eerder rekening worden gehouden met nog strengere maatregelen.

Gezien deze situatie heeft het bestuur besloten dat er dit jaar geen sprake meer kan zijn van bijeenkomsten van de Culturele Kring. Dat geldt ook voor de Adriaen Poirters Lezing van 9 december. Dat zou een bijeenkomst zijn waar minimaal 120 tot 150 personen aanwezig zijn. Dat is in de huidige tijd volstrekt ondenkbaar.

Wat het coronavirus de komende maanden gaat betekenen moeten we afwachten. Daar valt momenteel niks over te zeggen. We kunnen ook geen verwachting uitspreken of en wanneer de bijeenkomsten weer kunnen plaats vinden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, ontvangen alle leden hierover een mail en zullen we dat ook op deze site vermelden.

Culturele Kring vindt nieuwe locatie voor het komende seizoen

De Culturele Kring Adriaen Poirters heeft een nieuwe locatie gevonden voor het komende seizoen 2020/2021, namelijk het evenementengebouw The Inside aan de Heusdensebaan te Oisterwijk.
De wijziging van locatie was nodig vanwege corona.

De afgelopen jaren vonden de lezingen van de Culturele Kring plaats in Tiliander. Maar vanwege de coronamaatregelen is in de grote zaal van Tiliander slechts ruimte voor 60 personen. Vóór corona waren er in dezelfde ruimte 120 plaatsen die meestal volledig bezet waren tijdens de lezingen. Bij The Inside is plaats voor 120 personen, met volledige inachtneming van de coronaregels. Daardoor kan het programma van de Culturele Kring in het seizoen 2020/2021 gewoon doorgang vinden.

Ook de jaarlijkse Adriaen Poirters Lezing zal dit jaar worden gehouden in The Inside. Deze lezing is ook toegankelijk voor niet-leden. Vorig jaar werd de lezing gehouden door voormalig EU-president Herman van Rompuy. Dit jaar verzorgt de filosoof Daan Roovers de lezing. Zij voert momenteel de titel van Denkers des Vaderlands. De Adriaen Poirters Lezing zal gaan over het thema: “Wij zijn de politiek”. De lezing wordt gehouden op woensdag 9 december 2020.

Indrukwekkende lezing over de Vier Jaargetijden van Vivaldi

Dinsdag 4 februari verzorgde Leo Wolfs een indrukwekkende lezing over de Vier Jaargetijden van Vivaldi. Hij deed dat aan de hand van uitvoering door Amsterdam Sinfonietta, met als soliste Janine Jansen. Alvorens de filmopname van deze uitvoering te vertonen, werd een uiteenzetting gegeven van de plaats en positie van dit concert in de muziekgeschiedenis. Tevens werd de structuur van de concerten op een heldere wijze toegelicht. De aanwezigen konden de opbouw van het concert bijna regel voor regel volgen aan de hand van een document dat vooraf werd uitgedeeld. Het was een druk bezochte en zeer geslaagde avond.

Herman van Rompuy verzorgt Adriaen Poirters Lezing 2019

Onder de titel: “Wie en wat zouden we zijn zonder de Europese Unie?” hield voormalig EU-president Herman van Rompuy op 11 december 2019 de Adriaen Poirters Lezing.

In zijn lezing gaf Herman van Rompuy een heldere uiteenzetting over de waarden van de Europese Unie en de tot op heden behaalde resultaten. De Europese Unie is van grote betekenis in het huidige geopolitiek landschap. Tegenover wereldmachten als de VS en China is in Europa maar één antwoord mogelijk: samenwerking. De grote problemen van de huidige tijd, zoals het klimaat, de migratie, de veiligheid en de internationale handelsrelatie kunnen alleen in samenwerking tussen lidstaten effectief worden aangepakt.

Het Brexit-besluit is volgens Van Rompuy een grote vergissing van de Britten. Het zijn met name de oudere generatie die de blik meer naar het verleden hebben gericht in plaats van naar de toekomst. De verkiezingsleuze “Take Back Control” is een grote vergissing. In de nieuwe geopolitieke verhouding zal de rol Groot-Brittannië worden gemarginaliseerd. De EU vertegenwoordigt nu nog 500 miljoen inwoners. Na de Brexit zal Groot-Brittannië met 60 miljoen inwoners weinig kunnen inbrengen in het geopolitieke landschap met 7 miljard inwoners. Van Rompuy sluit niet uit dat over 10 to 20 jaar de jonge generatie tegen het Brexit besluit in het verweer zal komen.

Na afloop van zijn inleiding kreeg Herman van Rompuy een ovationeel applaus van het enthousiaste publiek in de uitverkochte zaal.

Afscheid Guus Extra als voorzitter van de Culturele Kring

Op de ingelaste ledenvergadering van dinsdag 15 oktober 2019 heeft de Culturele Kring afscheid genomen van Guus Extra als voorzitter. Guus was sinds 2013 bestuurslid en vanaf 2016 voorzitter. In die tijd heeft hij veel tot stand gebracht. Het aantal leden is ongeveer verdubbeld, van 75 naar 145. De Kring vond een nieuwe locatie bij De Tiliander. In 2017 is het 70 jarig jubileum gevierd met een speciale bijeenkomst gewijd aan Van Tienhoven. Tenslotte is in 2016 het initiatief genomen van de Adriaen Poirters Lezing.
De nieuwe voorzitter, Toon Sanders, prees Guus om zijn vele verdiensten voor de Kring. Hij typeerde Guus als een erudiet persoon, die altijd bescheiden en vriendelijk bleef. Als wetenschapper had hij nimmer de neiging om anderen de les te lezen. Toon omschreef hem als een wijze voorzitter en bood hem een passend cadeau aan: een fraai kunstwerk in de vorm van een wijze uil.

Lezing Joris Luyendijk 19 december 2018

Woensdag 19 december 2018 werd de derde Adriaen Poirters Lezing gehouden. Dit jaar was de inleider Joris Luyendijk. Hij sprak voor een uitverkochte zaal in Cultuurcentrum Tiliander over het thema: “Wat is er mis met de elite”. Joris Luyendijk is een begenadigd en inspirerend spreker, die weet waarover hij spreekt. Hij wist het publiek van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Op basis van zijn uitgebreide internationale journalistieke ervaring komt hij tot verrassende analyses en een heldere visie op de elite. Hij is bezig om deze visie in boekvorm uit te werken.