Diederik Samsom Adriaen Poirters Lezing 2022 culturele kring oisterwijk

Diederik Samsom houdt Adriaen Poirters Lezing 2022

Diederik Samsom Adriaen Poirters Lezing 2022 culturele kring oisterwijk
Diederik Samsom zal de volgende Adriaen Poirters Lezing houden. Hij zal spreken over de Green Deal van de EU.
Diederik Samsom is momenteel kabinetschef van Europees Commissaris Frans Timmermansdie belast is met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid.
De lezing wordt gehouden op woensdag 7 december 2022 om 20.00 uur en vindt plaats in Tiliander in Oisterwijk.
Kaarten voor deze lezing zijn tzt verkrijgbaar via de website van Tiliander.
Kijk hier voor meer informatie over deze lezing.

Verslag Adriaen Poirters lezing Rob de Wijk

Er is een verslag van de Adriaen Poirters Lezing 2021 van Rob de Wijk gemaakt.

Dit verslag bestaat uit drie delen:

  • inleiding;
  • discussie na de inleiding;
  • een interview met Rob de Wijk dat twee weken na zijn lezing plaats vond.

U kunt het verslag hier lezen.

Rob de Wijk hield Adriaen Poirters Lezing 2021

Rob van wijk Adriaen Poirters Lezing Culturele Kring Oisterwijk

Op 29 maart 2022 hield Rob de Wijk in Tiliander de Adriaen Poirters Lezing 2021. De lezing had in december 2021 gehouden moeten worden, maar is vanwege corona uitgesteld.
De titel van de lezing was ‘De slag om Europa’, tevens de titel van het in 2021 verschenen boek van Rob de Wijk. Vanwege de oorlog in Oekraïne was het onderwerp actueler dan ooit. De belangstelling was dan ook groot, de zaal was volledig uitverkocht.

In zijn lezing gaf Rob de Wijk een helder overzocht van de geopolitieke verhoudingen op dit moment. Daarbij gaat het om vier wereldgrootmachten: China, Verenigde Staten, Rusland en de EU. Van elke grootmacht werden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Daarbij viel op hoeveel contacten Rob de Wijk in de loop der jaren heeft opgebouwd in de politieke top van deze wereldmachten. Dat gaf een extra dimensie aan zijn inleiding. Hij gaf een inkijk in wat er speelt in die kringen gebaseerd op persoonlijke ervaringen.
Uiteraard kreeg de oorlog in Oekraïne volop aandacht. Een opvallende constatering was daarbij dat Rusland economische gezien amper een wereldmacht is te noemen en dat de Amerikanen Rusland ook niet als zodanig erkennen. De VS focust op China, dat is de wereldmacht van de toekomst. Maar het punt met Rusland is dat het misschien geen wereldmacht is, maar wel een gevaarlijke militaire macht. Het heeft kernwapens en dat maakt de oorlog in Oekraïne zo’n gevaarlijke aangelegenheid.
Na de pauze volgde een levendige discussie met de zaal waardoor veel interessante aspecten van het onderwerp nader belicht werden.

Herman van Rompuy verzorgt Adriaen Poirters Lezing 2019

Onder de titel: “Wie en wat zouden we zijn zonder de Europese Unie?” hield voormalig EU-president Herman van Rompuy op 11 december 2019 de Adriaen Poirters Lezing.

In zijn lezing gaf Herman van Rompuy een heldere uiteenzetting over de waarden van de Europese Unie en de tot op heden behaalde resultaten. De Europese Unie is van grote betekenis in het huidige geopolitiek landschap. Tegenover wereldmachten als de VS en China is in Europa maar één antwoord mogelijk: samenwerking. De grote problemen van de huidige tijd, zoals het klimaat, de migratie, de veiligheid en de internationale handelsrelatie kunnen alleen in samenwerking tussen lidstaten effectief worden aangepakt.

Het Brexit-besluit is volgens Van Rompuy een grote vergissing van de Britten. Het zijn met name de oudere generatie die de blik meer naar het verleden hebben gericht in plaats van naar de toekomst. De verkiezingsleuze “Take Back Control” is een grote vergissing. In de nieuwe geopolitieke verhouding zal de rol Groot-Brittannië worden gemarginaliseerd. De EU vertegenwoordigt nu nog 500 miljoen inwoners. Na de Brexit zal Groot-Brittannië met 60 miljoen inwoners weinig kunnen inbrengen in het geopolitieke landschap met 7 miljard inwoners. Van Rompuy sluit niet uit dat over 10 to 20 jaar de jonge generatie tegen het Brexit besluit in het verweer zal komen.

Na afloop van zijn inleiding kreeg Herman van Rompuy een ovationeel applaus van het enthousiaste publiek in de uitverkochte zaal.

Lezing Joris Luyendijk 19 december 2018

Woensdag 19 december 2018 werd de derde Adriaen Poirters Lezing gehouden. Dit jaar was de inleider Joris Luyendijk. Hij sprak voor een uitverkochte zaal in Cultuurcentrum Tiliander over het thema: “Wat is er mis met de elite”. Joris Luyendijk is een begenadigd en inspirerend spreker, die weet waarover hij spreekt. Hij wist het publiek van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Op basis van zijn uitgebreide internationale journalistieke ervaring komt hij tot verrassende analyses en een heldere visie op de elite. Hij is bezig om deze visie in boekvorm uit te werken.