Herman van Rompuy verzorgt Adriaen Poirters lezing

Voormalig EU-president Herman van Rompuy komt op 11 december 2019 naar Oisterwijk om de Adriaen Poirters Lezing te verzorgen. Het is een unieke gebeurtenis in de historie van de Culturele Kring.

Van Rompuy zal spreken over het belang van de Europese Unie. Het onderwerp is actueler dan ooit, gezien de politieke ontwikkelingen op wereldniveau met leiders als Donald Trump, Boris Johnson, Vladimir Poetin en het alom aanwezige anti-EU gezinde populisme. Wat moet het antwoord van de EU zijn? Wat zijn de ambities en hoe kunnen die bereikt worden?

Nadere informatie over de lezing van Herman van Rompuy is te vinden op de agenda pagina van deze site.

Programma 2019/2020

Het programma 2019/2020 is bekend. Opnieuw is het bestuur van de culturele kring erin geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen met lezingen door deskundigen met een hoog niveau in hun vakgebied. Kijk voor meer informatie over de lezingen in de agenda van deze site.

Lezing Joris Luyendijk 19 december 2018

Woensdag 19 december 2018 werd de derde Adriaen Poirters Lezing gehouden. Dit jaar was de inleider Joris Luyendijk. Hij sprak voor een uitverkochte zaal in Cultuurcentrum Tiliander over het thema: “Wat is er mis met de elite”. Joris Luyendijk is een begenadigd en inspirerend spreker, die weet waarover hij spreekt. Hij wist het publiek van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Op basis van zijn uitgebreide internationale journalistieke ervaring komt hij tot verrassende analyses en een heldere visie op de elite. Hij is bezig om deze visie in boekvorm uit te werken.

 

Financiële verantwoording

In de bijeenkomst van de Culturele Kring van 9 oktober 2018 heeft de penningmeester financiële verantwoording afgelegd voor de boekjaren 2016/2017 en 2017/2018 van de Stichting Culturele Kring Adriaen Poirters. De leden zijn akkoord gegaan met financiële rapportage en hebben het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Tevens is er voor het boekjaar 2018/2019 een nieuwe Kascommissie benoemd bestaande uit mevrouw J. van der Meyden en de heer R.Linck.