12 december 2023: Adriaen Poirters Lezing door prof.dr. Ben Feringa

Halverwege het seizoen organiseert de Culturele Kring – in samenwerking met de Gemeente Oisterwijk – de jaarlijkse Adriaen Poirters Lezing. Deze lezing is altijd openbaar en dus ook toegankelijk voor niet-Kringleden. Voor Kringleden bedraagt de entreeprijs € 10,- per persoon. Voor niet-Kringleden € 15,- per persoon. 

DE KUNST OM KLEIN TE BOUWEN

over de fascinerende toepassingen van nanotechnologie

Ben Feringa (1951) kreeg de Nobelprijs voor de Scheikunde 2016. Hij wordt gezien als een van de beste wetenschappers van dit moment, zowel in Nederland als mondiaal. Feringa is sinds 1988 hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zijn onderzoekprestaties zijn zo uitzonderlijk dat hij algemeen gezien wordt als één van de meest creatieve en productieve chemici ter wereld. Op verschillende terreinen van de chemie heeft hij doorbraken weten te bewerkstelligen, zoals op het gebied van organische synthese, de katalyse, de supramoleculaire chemie en de nanotechnologie.