Afscheid Guus Extra als voorzitter van de Culturele Kring

Op de ingelaste ledenvergadering van dinsdag 15 oktober 2019 heeft de Culturele Kring afscheid genomen van Guus Extra als voorzitter. Guus was sinds 2013 bestuurslid en vanaf 2016 voorzitter. In die tijd heeft hij veel tot stand gebracht. Het aantal leden is ongeveer verdubbeld, van 75 naar 145. De Kring vond een nieuwe locatie bij De Tiliander. In 2017 is het 70 jarig jubileum gevierd met een speciale bijeenkomst gewijd aan Van Tienhoven. Tenslotte is in 2016 het initiatief genomen van de Adriaen Poirters Lezing.
De nieuwe voorzitter, Toon Sanders, prees Guus om zijn vele verdiensten voor de Kring. Hij typeerde Guus als een erudiet persoon, die altijd bescheiden en vriendelijk bleef. Als wetenschapper had hij nimmer de neiging om anderen de les te lezen. Toon omschreef hem als een wijze voorzitter en bood hem een passend cadeau aan: een fraai kunstwerk in de vorm van een wijze uil.

Herman van Rompuy verzorgt Adriaen Poirters lezing

Voormalig EU-president Herman van Rompuy komt op 11 december 2019 naar Oisterwijk om de Adriaen Poirters Lezing te verzorgen. Het is een unieke gebeurtenis in de historie van de Culturele Kring.

Van Rompuy zal spreken over het belang van de Europese Unie. Het onderwerp is actueler dan ooit, gezien de politieke ontwikkelingen op wereldniveau met leiders als Donald Trump, Boris Johnson, Vladimir Poetin en het alom aanwezige anti-EU gezinde populisme. Wat moet het antwoord van de EU zijn? Wat zijn de ambities en hoe kunnen die bereikt worden?

Nadere informatie over de lezing van Herman van Rompuy is te vinden op de agenda pagina van deze site.

Programma 2019/2020

Het programma 2019/2020 is bekend. Opnieuw is het bestuur van de culturele kring erin geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen met lezingen door deskundigen met een hoog niveau in hun vakgebied. Kijk voor meer informatie over de lezingen in de agenda van deze site.

Lezing Joris Luyendijk 19 december 2018

Woensdag 19 december 2018 werd de derde Adriaen Poirters Lezing gehouden. Dit jaar was de inleider Joris Luyendijk. Hij sprak voor een uitverkochte zaal in Cultuurcentrum Tiliander over het thema: “Wat is er mis met de elite”. Joris Luyendijk is een begenadigd en inspirerend spreker, die weet waarover hij spreekt. Hij wist het publiek van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Op basis van zijn uitgebreide internationale journalistieke ervaring komt hij tot verrassende analyses en een heldere visie op de elite. Hij is bezig om deze visie in boekvorm uit te werken.

 

Financiële verantwoording

In de bijeenkomst van de Culturele Kring van 9 oktober 2018 heeft de penningmeester financiële verantwoording afgelegd voor de boekjaren 2016/2017 en 2017/2018 van de Stichting Culturele Kring Adriaen Poirters. De leden zijn akkoord gegaan met financiële rapportage en hebben het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Tevens is er voor het boekjaar 2018/2019 een nieuwe Kascommissie benoemd bestaande uit mevrouw J. van der Meyden en de heer R.Linck.