Lezing Joris Luyendijk 19 december 2018

Woensdag 19 december 2018 werd de derde Adriaen Poirters Lezing gehouden. Dit jaar was de inleider Joris Luyendijk. Hij sprak voor een uitverkochte zaal in Cultuurcentrum Tiliander over het thema: “Wat is er mis met de elite”. Joris Luyendijk is een begenadigd en inspirerend spreker, die weet waarover hij spreekt. Hij wist het publiek van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Op basis van zijn uitgebreide internationale journalistieke ervaring komt hij tot verrassende analyses en een heldere visie op de elite. Hij is bezig om deze visie in boekvorm uit te werken.

 

Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne 2018

De Rabobank Clubkas Campagne 2018 heeft voor de Stichting Culturele Kring Adriaen Poirters  een bedrag van € 103,95 opgeleverd. Vrijdag 26 oktober j.l. hebben de bestuursleden Henk Veldman en Toon Sanders namens de Stichting een cheque ter waarde van dit bedrag van de Rabobank in ontvangst genomen.

Financiële verantwoording

In de bijeenkomst van de Culturele Kring van 9 oktober 2018 heeft de penningmeester financiële verantwoording afgelegd voor de boekjaren 2016/2017 en 2017/2018 van de Stichting Culturele Kring Adriaen Poirters. De leden zijn akkoord gegaan met financiële rapportage en hebben het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Tevens is er voor het boekjaar 2018/2019 een nieuwe Kascommissie benoemd bestaande uit mevrouw J. van der Meyden en de heer R.Linck.