De Adriaen Poirters Lezing 2023 zal worden gehouden door Nobelprijswinnaar prof. Ben Feringa. De lezing zal worden gehouden op dinsdag 12 december 2023. Zoals gebruikelijk om 20:00 u in Cultuurcentrum Tiliander. De lezing is ook toegankelijk voor niet-leden van de Kring. Kaarten zullen tzt beschikbaar zijn via de website van Tiliander.

Ben Feringa (1951) heeft de Nobelprijs voor de Scheikunde 2016 toegekend gekregen. Feringa is sinds 1988 hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een van de beste wetenschappers van dit moment, zowel in Nederland als mondiaal gezien. Zijn onderzoek prestaties zijn zo uitzonderlijk dat hij algemeen gezien wordt als één van de meest creatieve en productieve chemici ter wereld. Op verschillende terreinen van de chemie heeft hij doorbraken weten te bewerkstelligen, zoals op het gebied van organische synthese, de katalyse, de supramoleculaire chemie en de nanotechnologie.

Op 16 mei 2023 publiceerde De Volkskrant een interview met hem. U kunt het hier lezen.

Dinsdag 24 oktober 2023 hield Stefaan de Rynck voor de Culturele Kring Oisterwijk een inleiding over de Brexit-deal. De Rynck is werkzaam bij de EU en was van 2016-2021 de eerste assistent van Barnier in de onderhandelingen met de Britten over de Brexit.

Over het verloop van de onderhandelingen heeft hij een boek geschreven met de titel Inside The Deal.

Het was een buitengewoon interessante inleiding die een unieke inkijk bood in het verloop van de onderhandelingen. Indrukwekkend was vooral de wijze waarop de EU onderhandelaars uiterst professioneel hebben gereageerd op de grote druk die de Britten op de onderhandelingen legden. Uitgebreid werd ingegaan op de rol van Theresa May en Boris Johnson. Wat vooral duidelijk bleek was dat de Britten geen idee hadden wat Brexit eigenlijk betekende. Ze zijn min of meer blind in een avontuur gestapt waarvan niemand de consequenties kon overzien. Belangrijk was tevens dat de 27 EU staten één gemeenschappelijk front vormden en zich niet door de Britten uit elkaar lieten spelen.

De Culturele Kring Adriaen Poirters vierde zondag 16 april 2023 het 75-jarig bestaan van de stichting met een Jubileumconcert in Cultuurcentrum Tiliander te Oisterwijk. Het concert bestond uit optredens van prijswinnaars van het Prinses Christina Concours. Dat zijn jonge talentvolle musici in de leeftijd van 12-18 jaar. Er traden in totaal 5 prijswinnaars op, waaronder een jong talent van 11 jaar.

Na afloop van het concert was er een borrel en 3-gangen diner. Voor het diner was de theaterzaal sfeervol omgebouwd tot een eerste klas restaurant, sfeervol ingericht met prachtige verlichting en mooi gedekte tafels.

U kunt hier het verslag van deze bijeenkomst lezen.

Op 14 maart gaf prof.dr. Bart Berden, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, een lezing met als titel ‘De zorg anno 2230: Weet de burger hiervan?

U kunt hier zijn presentatie bekijken.

Op 18 januari 2023 verwelkomde de Culturele Kring het 200e lid. Het betreft Annemarie Janssen, echtgenote van Ger Janssen, die al jarenlang lid is van de Culturele Kring.
Het bestuur heeft haar thuis bezocht en een bloemetje aangeboden.

Diederik Samsom Adriaen Poirters Lezing 2022 culturele kring oisterwijk

Diederik Samsom is helaas niet in de gelegenheid om op 7 december a.s. in Oisterwijk de Adriaen Poirters Lezing te houden. De afzegging houdt verband met dringende afspraken elders in Europa aangaande het klimaat- en energiebeleid van Europa. Als eerstverantwoordelijke voor dit beleid in Europa heeft dat de voorrang en moet de gemaakte afspraak over de lezing voor onze Kring wijken.

Het bestuur ziet zich daarom genoodzaakt om de Adriaen Poirters Lezing 2022 op 7 december om deze reden te annuleren. Iedereen die een ticket heeft gekocht krijgt het geld terug.
Of er nog een ander moment komt om de Adriaen Poirters Lezing 2022 te organiseren is op dit moment niet bekend. Het bestuur zal zich hierover beraden.

Kijk hier voor meer informatie over deze lezing.

Er is een verslag van de Adriaen Poirters Lezing 2021 door Rob de Wijk gemaakt. Dit verslag bestaat uit drie delen:

  • inleiding;
  • discussie na de inleiding;
  • een interview met Rob de Wijk dat twee weken na zijn lezing plaats vond.

U kunt het verslag hier lezen.

Rob van wijk Adriaen Poirters Lezing Culturele Kring Oisterwijk

Op 29 maart 2022 hield Rob de Wijk in Tiliander de Adriaen Poirters Lezing 2021. De lezing had in december 2021 gehouden moeten worden, maar is vanwege corona uitgesteld.
De titel van de lezing was ‘De slag om Europa’, tevens de titel van het in 2021 verschenen boek van Rob de Wijk. Vanwege de oorlog in Oekraïne was het onderwerp actueler dan ooit. De belangstelling was dan ook groot, de zaal was volledig uitverkocht.

In zijn lezing gaf Rob de Wijk een helder overzocht van de geopolitieke verhoudingen op dit moment. Daarbij gaat het om vier wereldgrootmachten: China, Verenigde Staten, Rusland en de EU. Van elke grootmacht werden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Daarbij viel op hoeveel contacten Rob de Wijk in de loop der jaren heeft opgebouwd in de politieke top van deze wereldmachten. Dat gaf een extra dimensie aan zijn inleiding. Hij gaf een inkijk in wat er speelt in die kringen gebaseerd op persoonlijke ervaringen.
Uiteraard kreeg de oorlog in Oekraïne volop aandacht. Een opvallende constatering was daarbij dat Rusland economische gezien amper een wereldmacht is te noemen en dat de Amerikanen Rusland ook niet als zodanig erkennen. De VS focust op China, dat is de wereldmacht van de toekomst. Maar het punt met Rusland is dat het misschien geen wereldmacht is, maar wel een gevaarlijke militaire macht. Het heeft kernwapens en dat maakt de oorlog in Oekraïne zo’n gevaarlijke aangelegenheid.
Na de pauze volgde een levendige discussie met de zaal waardoor veel interessante aspecten van het onderwerp nader belicht werden.

Onder de titel: “Wie en wat zouden we zijn zonder de Europese Unie?” hield voormalig EU-president Herman van Rompuy op 11 december 2019 de Adriaen Poirters Lezing.

In zijn lezing gaf Herman van Rompuy een heldere uiteenzetting over de waarden van de Europese Unie en de tot op heden behaalde resultaten. De Europese Unie is van grote betekenis in het huidige geopolitiek landschap. Tegenover wereldmachten als de VS en China is in Europa maar één antwoord mogelijk: samenwerking. De grote problemen van de huidige tijd, zoals het klimaat, de migratie, de veiligheid en de internationale handelsrelatie kunnen alleen in samenwerking tussen lidstaten effectief worden aangepakt.

Het Brexit-besluit is volgens Van Rompuy een grote vergissing van de Britten. Het zijn met name de oudere generatie die de blik meer naar het verleden hebben gericht in plaats van naar de toekomst. De verkiezingsleuze “Take Back Control” is een grote vergissing. In de nieuwe geopolitieke verhouding zal de rol Groot-Brittannië worden gemarginaliseerd. De EU vertegenwoordigt nu nog 500 miljoen inwoners. Na de Brexit zal Groot-Brittannië met 60 miljoen inwoners weinig kunnen inbrengen in het geopolitieke landschap met 7 miljard inwoners. Van Rompuy sluit niet uit dat over 10 to 20 jaar de jonge generatie tegen het Brexit besluit in het verweer zal komen.

Na afloop van zijn inleiding kreeg Herman van Rompuy een ovationeel applaus van het enthousiaste publiek in de uitverkochte zaal.