Lezing ‘Theologie na Goelag, Boetsja en verder; de betekenis van theologie en ideologie voor de Russische oorlogsvoering’ door prof. dr. Katja Tolstoj

Datum: 23 januari 2024
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

Katja Tolstoj werd tijdens de Nacht van de Theologie op 11 november 2022 in Hilversum uitgeroepen tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands.

Over de spreker

Tolstoj vluchtte zo’n dertig jaar geleden vanuit de voormalige Sovjet-Unie naar Nederland. Zij is vereerd en ontroerd dat zij, met haar Russische achtergrond, het komende jaar de Theoloog des Vaderlands is.

Katja Tolstoj werkt als hoogleraar post-traumatische samenlevingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze zoekt graag de nuance en ontrafelt historische, theologische en politieke lijnen in conflicten, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Ze deed ook onderzoek naar de Sovjet samenleving en het element van ontmenselijking dat steeds weer de kop opsteekt in conflicten. Daarnaast deelt ze graag de rijkdom van de oosters-orthodoxe spiritualiteit.

Juryrapport

De organisaties die de Nacht van de Theologie organiseren zijn verheugd dat Katja Tolstoj het komende jaar de Theoloog des Vaderlands is. In de huidige geopolitieke context is zij een belangrijke ambassadeur van de theologie in Nederland. Zij is in staat politieke en religieuze ontwikkelingen in Europa te duiden en tegelijkertijd de invloed van oorlog en vrede op het gewone leven van mensen invoelbaar te maken.

We vinden het belangrijk dat juist Tolstoj – met haar Russische achtergrond – bereid is om gedurende een jaar de relevantie van theologie te laten zien. Op deze wijze willen we laten zien dat de Theoloog des Vaderlands ook staat voor verbondenheid en medemenselijkheid en het doorbreken van vijandsdenken.

Zowel vanuit haar persoonlijke betrokkenheid, haar geschiedenis met Rusland, haar inzet voor Oekraïense vluchtelingen als vanuit haar professie is Tolstoj bij uitstek in staat om in deze tijd ontwikkelingen dichtbij en verder weg te duiden en verbanden te leggen met theologie en religie.
Daarnaast kennen we haar als een warme en enthousiasmerende persoonlijkheid die als geen ander in staat is om een jaar lang te laten zien dat theologie een relevant vakgebied is dat een belangrijke bijdrage levert aan de opbouw van onze samenleving.
(bron: nachtvandetheologie.nl)