Lezing ‘Brexit – een verhaal dat het Verenigd Koninkrijk verdeelde, en de Europese Unie verenigde’ door Stefaan de Rijnck

Datum: 24 oktober 2023
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

Tijdens de Brexit-onderhandelingen met Theresa May en Boris Johnson was Stefaan De Rynck een bevoorrechte getuige in Brussel. Hij werkte als strategisch adviseur van Michel Barnier, de Fransman die alle onderhandelingen leidde voor de Europese Unie.

In zijn boek Inside the Deal – How the EU Got Brexit Done (2023) toont De Rynck hoe de eenheid van die Unie onverwoestbaar was, terwijl het Verenigd Koninkrijk zich verscheurde. Theresa May aarzelde welke soort van nieuwe relatie ze wou aangaan met de EU. Voor Boris Johnson was uit de Unie stappen belangrijker dan de inhoud van een akkoord.
Terwijl het VK veranderde van eerste minister, onderhandelaars, doelstellingen en aanpak, hield de EU consistent vast aan haar principes. Het boek van De Rynck reconstrueert het proces van de onderhandelingen met anekdotes en geeft de atmosfeer weer van discussies vol van technische details en politiek geladen verwijten rond handel, samenwerking inzake veiligheid, Noord-Ierland en, hoe kan het anders, geld.

De lezing over het boek vertelt anekdotes en geeft duiding bij internationale politiek, machtsverhoudingen, onderhandelen, en wat die Europese Unie nu eigenlijk is.

Over de spreker
Stefaan De Rynck (@StefaanDeRynck) werkte als Senior Adviser van Michel Barnier, de EU onderhandelaar voor de Brexit. Hij is een Europees ambtenaar en vertegenwoordigt tegenwoordig de Europese Commissie in zijn thuisland België. Hij werkte voorheen op diverse beleidsdomeinen zoals de interne markt, financiële diensten, regionaal beleid en transport. Hij werkte mee aan diverse onderhandelingen tussen lidstaten over verdragswijzingen en Europese wetgeving en ook met derde landen over economische samenwerking.
Daarnaast is hij gastprofessor in de Europese politiek aan de KU Leuven.

Op 17 januari 2023 verscheen dit interview met Stefaan de Rynck in het Financiële Dagblad, waarin hij antwoorden geeft op vragen over zijn boek en visie op de Brexit.