Lezing ‘De betekenis van de Raad van Europa’

Door prof. dr. Anton van Kalmthout

Datum: 25 februari 2025
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

Prof. dr. Anton van Kalmthout gaat in zijn lezing in op de betekenis van de Raad van Europa, in het bijzonder van het Europees Hof en het Comité tegen foltering en onmenselijke behandeling bij de bescherming van mensenrechten.”

Over de spreker

Prof. dr. Anton van Kalmthout studeerde Klassieke Talen in Nijmegen en Leuven en Rechten aan de universiteit van Nijmegen en Tilburg. Hij promoveerde in 2001 in Tilburg op een proefschrift over alternatieve straffen in Europa, waarvoor hem de Suringar Prijs werd uitgereikt. Tot 2010 was hij Hoogleraar in Tilburg met als leeropdracht: “Vrijheidsontneming en vrijheidsbeperking in het Strafrecht en Vreemdelingenrecht”.
Daarna bleef hij nog tot 2021 verbonden aan de Theologische Faculteit als hoogleraar bij het Centrum voor het Justitiepastoraat. Hij was daarnaast Honorair Professor aan de State University van Krasnoyarsk (Russische Federatie) en honorair lector bij de Julische Hogeschool van Avans/Fontys.

Van Kalmthout vervulde tal van functies bij nationale en internationale organisaties, zoals (nationaal) de Raad voor de Strafrechtspleging en Jeugdbescherming (RSJ), de Raad van Toezicht van de Nederlandse Reclassering, Het Nederlands Helsinki Comité, Stichting Rechtsbijstand Asiel.
Hij was voorzitter van diverse klachtencommissies en voorzitter van de Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichtingen van Breda en Tilburg.
Op internationaal gebied was hij vele jaren betrokken bij het werk van de Confederation of European Probation (CEP), was 10 jaar vicevoorzitter van Penal Reform International (PRI) en 12 jaar lid namens Nederland van the Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment (CPT) van de Raad van Europa.

Zijn wetenschappelijke publicaties liggen met name op het terrein van het gevangeniswezen, mensenrechten, illegaliteit en vreemdelingen, reclassering en strafrechtsvergelijking.