Lezing ‘De terroristenafdeling (TA) en de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van de PI Vught: een kwetsbaar bezit’ door Yola Wanders

Datum: 5 maart 2024
Tijden: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk

Gevoelige regimes

Binnen de penitentiaire inrichting Vught zijn verschillende regimes ondergebracht; van ‘Topzorg’ tot ‘Top-veiligheid’.
De TA (terroristenafdeling) en de EBI (Extra Beveiligde Afdeling) zijn politiek zeer gevoelige regimes binnen het gevangeniswezen gelet de gedetineerden die in deze regimes zijn ondergebracht, dit in samenhang met de delicten waarvan zij worden verdacht of zijn veroordeeld. De media speelt hierbij geen onbelangrijke rol.

Tijdens haar lezing zal Wanders u meenemen naar deze regimes en het daarbij horende krachtenveld. Zo krijgt u een inkijk in de wijze waarop de detentie wordt uitgevoerd, de beleidskeuzes die daaraan te grondslag liggen en de dilemma’s die hierdoor ontstaan.

Over de spreker

Yola Wanders heeft van 1987 tot 2020 binnen het gevangeniswezen gewerkt. Na diverse functies binnen de lijn te hebben vervuld, is zij in 2002 aangesteld als unitdirecteur binnen het managementteam van het cluster Veenhuizen. Vier jaar later maakte zij de overstap naar de penitentiaire inrichting (PI) Vught. Daar werd zij unitdirecteur van het Huis van Bewaring en de afdeling Jong Volwassenen.

Na een landelijke reorganisatie binnen het gevangeniswezen is Wanders in 2009 benoemd als Directeur Veiligheid van de PI Vught en kreeg zij de verantwoordelijkheid over het dienstvak Veiligheid, de terroristenafdeling (TA) en de Extra Beveiligde Afdeling (EBI). Binnen de EU is zij acht jaar co-chair geweest van de werkgroep ‘Prison and Probation‘, onderdeel van het Radicalisation Awareness Network (RAN).

Na haar pensioen is Wanders zich gaan toeleggen op het geven van lezingen en hoorcolleges met name over de omgang met gewelddadig extremisten binnen detentie en de hoogrisico gedetineerden binnen de EBI. Daarnaast werkt zij als vrijwilliger in een hospice, ook mensenwerk.