Privacy Statement

De Stichting Culturele Kring ‘Adriaen Poirters’  (hierna: ‘De Stichting’) respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

De Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Toon Sanders is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting. Hij is te bereiken via info@culturelekringoisterwijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
 De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • IBAN rekeningnummer en tenaamstelling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • (Financiële) administratieve doeleinden
  • Informatie verstrekking

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van uw Kringlidmaatschap.

 Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Internetsites van derden
Op onze internetsite treft u hyperlinks naar websites van derden. Dit privacystatement is daarop niet van toepassing. De Stichting draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.