Frederike Praasterink

Frederike Praasterink

Op 21 november 2023 hield Frederike Praasterink een lezing over het onderwerp: De toekomst van ons voedselsysteem.

Ons ‘dagelijks brood’, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar achter ons eten gaat een dynamische en innovatieve sector schuil, maar ook een sector die voor grote en radicale vernieuwingen staat. Want de productie van ons voedsel overschrijdt een aantal planetaire grenzen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, nutriëntencycli en biodiversiteit. Daarom wordt er gewerkt aan transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we produceren, maar ook wat we consumeren. Hoe vanzelfsprekend is ons huidige ‘dagelijkse brood’ eigenlijk?

Frederike Praasterink is lector Future Food Systems aan de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Ze studeerde tuinbouwplantenteelt aan Wageningen universiteit en werkte ruim 15 jaar in wisselende intensiteit voor de UN Food and Agriculture Organization (FAO) in verschillende landen in Azië, Centraal-Europa en het Midden Oosten.
De Future Food Systems onderzoeksgroep aan de HAS werkt met studenten en docent-onderzoekers aan toekomstonderzoek (foresight) en businessmodellen die de transitie naar een duurzaam voedselsysteem versnellen.
Frederike is projectleider van een NWO-onderzoek consortium ‘transitie naar een duurzaam voedselsysteem’, raadslid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving in Noord-Brabant, lid van de maatschappelijke adviesraad van Staatsbosbeheer in Brabant, en oprichter van een kleinschalig agrarisch bedrijf in de circulaire economie.

Hier vindt u de sheets van haar inleiding.