Louise Fresco houdt Adriaen Poirters Lezing 2024

Louise Fresco houdt Adriaen Poirters Lezing 2024

De Adriaen Poirters Lezing 2024 wordt gehouden door Louise Fresco. De lezing is op 10 december 2024 in Cultuurcentrum Tiliander te Oisterwijk.

Louise Fresco houdt zich al haar hele leven bezig met voedsel, als denker, wetenschapper en schrijver. Ze heeft onnoemelijk veel gepubliceerd, geeft wereldwijd lezingen en praat met wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers, en steevast over de vraag: hoe voeden wij 8 miljard mensen nu, en 10 miljard straks?

De meest recente publicatie van haar is het boek Ons voedsel. Een levenslang verhaal, waarin Fresco beschrijft hoe haar denken over voedsel is veranderd. Ze gaat in op actuele kwesties die ons allen bezighouden, maar geeft ook vele kleurrijke herinneringen.
Reizen, gerechten, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kunst die haar inspireert vormen aanleiding tot associaties en vragen. In Ons voedsel komt alles aan de orde: schaarste en overvloed, geboden en verboden, gezondheid en ziekte, en uiteindelijk de verhouding tussen de mens en de planeet. Ons voedsel is een optimistisch boek over de verhalen achter iedere maaltijd. Het is een geëngageerde en prachtig geschreven getuigenis van een leven waar voedsel, datgene wat niemand onverschillig kan laten, als een rode draad doorheen loopt.

Tot 1 juli 2022 was Fresco voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en hoogleraar aan dezelfde instelling. Naast bestuurder in diverse functies is ze ook columnist, schrijver en spreker. Ze is gepassioneerd door veel onderwerpen, in de eerste plaats natuurlijk de toekomst – en geschiedenis – van voedsel en landbouw in de wereld.
Fresco is een uitgesproken pleitbezorger voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en erken het belang van het combineren van de levenswetenschappen met de geesteswetenschappen, en de essentiële rol van openbare dialogen. Ze gelooft heilig in éducation permanente of life long learning: een dag zonder nieuw inzicht of feit, is een dag van armoede.

Ze is er vast van overtuigd dat we gezamenlijk vooruitgang boeken door te leren en onze fouten te corrigeren. Ondanks de ernst van de uitdaging waarvoor we staan, blijft ze optimistisch over toekomstige vooruitgang op het gebied van voedsel, landbouw, wetenschap, welzijn en rechtvaardigheid.