Louise Fresco houdt Adriaen Poirters Lezing 2024

Louise Fresco houdt Adriaen Poirters Lezing 2024

De Adriaen Poirters Lezing 2024 wordt gehouden door Louise Fresco. De lezing is op 10 december 2024 in Cultuurcentrum Tiliander te Oisterwijk.

Louise Fresco houdt zich al haar hele leven bezig met voedsel, als denker, wetenschapper en schrijver. Ze heeft onnoemelijk veel gepubliceerd, geeft wereldwijd lezingen en praat met wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers, en steevast over de vraag: hoe voeden wij 8 miljard mensen nu, en 10 miljard straks?

De meest recente publicatie van haar is het boek Ons voedsel. Een levenslang verhaal, waarin Fresco beschrijft hoe haar denken over voedsel is veranderd. Ze gaat in op actuele kwesties die ons allen bezighouden, maar geeft ook vele kleurrijke herinneringen.
Reizen, gerechten, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kunst die haar inspireert vormen aanleiding tot associaties en vragen. In Ons voedsel komt alles aan de orde: schaarste en overvloed, geboden en verboden, gezondheid en ziekte, en uiteindelijk de verhouding tussen de mens en de planeet. Ons voedsel is een optimistisch boek over de verhalen achter iedere maaltijd. Het is een geëngageerde en prachtig geschreven getuigenis van een leven waar voedsel, datgene wat niemand onverschillig kan laten, als een rode draad doorheen loopt.

Tot 1 juli 2022 was Fresco voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en hoogleraar aan dezelfde instelling. Naast bestuurder in diverse functies is ze ook columnist, schrijver en spreker. Ze is gepassioneerd door veel onderwerpen, in de eerste plaats natuurlijk de toekomst – en geschiedenis – van voedsel en landbouw in de wereld.
Fresco is een uitgesproken pleitbezorger voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en erken het belang van het combineren van de levenswetenschappen met de geesteswetenschappen, en de essentiële rol van openbare dialogen. Ze gelooft heilig in éducation permanente of life long learning: een dag zonder nieuw inzicht of feit, is een dag van armoede.

Ze is er vast van overtuigd dat we gezamenlijk vooruitgang boeken door te leren en onze fouten te corrigeren. Ondanks de ernst van de uitdaging waarvoor we staan, blijft ze optimistisch over toekomstige vooruitgang op het gebied van voedsel, landbouw, wetenschap, welzijn en rechtvaardigheid.

Het Brabants Dagblad schreef een artikel over het 75-jarig bestaan van de Culturele Kring Adriaen Poirters.

U kunt het artikel hier lezen.

 

De Adriaen Poirters Lezing 2023 zal worden gehouden door Nobelprijswinnaar prof. Ben Feringa. De lezing zal worden gehouden op dinsdag 12 december 2023. Zoals gebruikelijk om 20:00 u in Cultuurcentrum Tiliander. De lezing is ook toegankelijk voor niet-leden van de Kring. Kaarten zullen tzt beschikbaar zijn via de website van Tiliander.

Ben Feringa (1951) heeft de Nobelprijs voor de Scheikunde 2016 toegekend gekregen. Feringa is sinds 1988 hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een van de beste wetenschappers van dit moment, zowel in Nederland als mondiaal gezien. Zijn onderzoek prestaties zijn zo uitzonderlijk dat hij algemeen gezien wordt als één van de meest creatieve en productieve chemici ter wereld. Op verschillende terreinen van de chemie heeft hij doorbraken weten te bewerkstelligen, zoals op het gebied van organische synthese, de katalyse, de supramoleculaire chemie en de nanotechnologie.

Op 16 mei 2023 publiceerde De Volkskrant een interview met hem. U kunt het hier lezen.

De Culturele Kring Adriaen Poirters vierde zondag 16 april 2023 het 75-jarig bestaan van de stichting met een Jubileumconcert in Cultuurcentrum Tiliander te Oisterwijk. Het concert bestond uit optredens van prijswinnaars van het Prinses Christina Concours. Dat zijn jonge talentvolle musici in de leeftijd van 12-18 jaar. Er traden in totaal 5 prijswinnaars op, waaronder een jong talent van 11 jaar.

Na afloop van het concert was er een borrel en 3-gangen diner. Voor het diner was de theaterzaal sfeervol omgebouwd tot een eerste klas restaurant, sfeervol ingericht met prachtige verlichting en mooi gedekte tafels.

U kunt hier het verslag van deze bijeenkomst lezen.

Op 18 januari 2023 verwelkomde de Culturele Kring het 200e lid. Het betreft Annemarie Janssen, echtgenote van Ger Janssen, die al jarenlang lid is van de Culturele Kring.
Het bestuur heeft haar thuis bezocht en een bloemetje aangeboden.

Diederik Samsom Adriaen Poirters Lezing 2022 culturele kring oisterwijk

Diederik Samsom is helaas niet in de gelegenheid om op 7 december a.s. in Oisterwijk de Adriaen Poirters Lezing te houden. De afzegging houdt verband met dringende afspraken elders in Europa aangaande het klimaat- en energiebeleid van Europa. Als eerstverantwoordelijke voor dit beleid in Europa heeft dat de voorrang en moet de gemaakte afspraak over de lezing voor onze Kring wijken.

Het bestuur ziet zich daarom genoodzaakt om de Adriaen Poirters Lezing 2022 op 7 december om deze reden te annuleren. Iedereen die een ticket heeft gekocht krijgt het geld terug.
Of er nog een ander moment komt om de Adriaen Poirters Lezing 2022 te organiseren is op dit moment niet bekend. Het bestuur zal zich hierover beraden.

Kijk hier voor meer informatie over deze lezing.

Rob van wijk Adriaen Poirters Lezing Culturele Kring Oisterwijk

Op 29 maart 2022 hield Rob de Wijk in Tiliander de Adriaen Poirters Lezing 2021. De lezing had in december 2021 gehouden moeten worden, maar is vanwege corona uitgesteld.
De titel van de lezing was ‘De slag om Europa’, tevens de titel van het in 2021 verschenen boek van Rob de Wijk. Vanwege de oorlog in Oekraïne was het onderwerp actueler dan ooit. De belangstelling was dan ook groot, de zaal was volledig uitverkocht.

In zijn lezing gaf Rob de Wijk een helder overzocht van de geopolitieke verhoudingen op dit moment. Daarbij gaat het om vier wereldgrootmachten: China, Verenigde Staten, Rusland en de EU. Van elke grootmacht werden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Daarbij viel op hoeveel contacten Rob de Wijk in de loop der jaren heeft opgebouwd in de politieke top van deze wereldmachten. Dat gaf een extra dimensie aan zijn inleiding. Hij gaf een inkijk in wat er speelt in die kringen gebaseerd op persoonlijke ervaringen.
Uiteraard kreeg de oorlog in Oekraïne volop aandacht. Een opvallende constatering was daarbij dat Rusland economische gezien amper een wereldmacht is te noemen en dat de Amerikanen Rusland ook niet als zodanig erkennen. De VS focust op China, dat is de wereldmacht van de toekomst. Maar het punt met Rusland is dat het misschien geen wereldmacht is, maar wel een gevaarlijke militaire macht. Het heeft kernwapens en dat maakt de oorlog in Oekraïne zo’n gevaarlijke aangelegenheid.
Na de pauze volgde een levendige discussie met de zaal waardoor veel interessante aspecten van het onderwerp nader belicht werden.