Prof. Amade M’charek
Prof. Amade M’charek
Op dinsdag 6 februari 2024 hield prof. Amade M’charek een inleiding over het onderwerp Identiteit en het probleem van het ras.

Ontwikkelingen in de genetica hebben aangetoond dat het DNA van mensen wereldwijd voor 99,9% overeenkomt. Hierdoor werd wederom bewezen dat ras geen biologische basis heeft  en dat het onzin is om mensen op grond van ‘ras’ te onderscheiden.
Tegelijkertijd wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van DNA-onderzoek om de etniciteit of het ‘ras’ van een verdachte te bepalen, of om te weten waar onze voorouders vandaan komen.

In haar lezing maakte Amade M’charek duidelijk wat etnisch profileren, genealogisch onderzoek, Neanderthaler DNA en DNA-testen met elkaar te maken hebben. De maatschappelijke uitdaging en daarmee de hamvraag is: hoe kunnen we gebruik maken van deze nieuwe technieken om meer over ons zelf en onze geschiedenis te leren, zonder terug te vallen op achterhaalde ideeën over ‘ras’?