Yola Wanders hield op 5 maart 2024 een lezing over de de terroristenafdeling (TA) en Extra Beveiligde Afdeling (EBI) van de PI in Vught.

Binnen de penitentiaire inrichting Vught zijn verschillende regimes ondergebracht; van ‘Topzorg’ tot ‘Top-veiligheid’. De TA en de EBI zijn politiek zeer gevoelige regimes binnen het gevangeniswezen gelet de gedetineerden die in deze regimes zijn ondergebracht, dit in samenhang met de delicten waarvan zij worden verdacht of zijn veroordeeld. De media speelt hierbij geen onbelangrijke rol.

Tijdens haar lezing behandelde Wanders deze regimes en bracht ze het daarbij horende krachtenveld in beeld. Zo werd een inkijk gegeven in de wijze waarop de detentie wordt uitgevoerd, de beleidskeuzes die daaraan te grondslag liggen en de dilemma’s die hierdoor ontstaan.

Yola Wanders heeft van 1987 tot 2020 binnen het gevangeniswezen gewerkt. Na diverse functies binnen de lijn te hebben vervuld, is zij in 2002 aangesteld als unitdirecteur binnen het managementteam van het cluster Veenhuizen. Vier jaar later maakte zij de overstap naar de penitentiaire inrichting (PI) Vught. Daar werd zij unitdirecteur van het Huis van Bewaring en de afdeling Jong Volwassenen.

Na een landelijke reorganisatie binnen het gevangeniswezen is Wanders in 2009 benoemd als Directeur Veiligheid van de PI Vught en kreeg zij de verantwoordelijkheid over het dienstvak Veiligheid, de terroristenafdeling (TA) en de Extra Beveiligde Afdeling (EBI). Binnen de EU is zij acht jaar co-chair geweest van de werkgroep ‘Prison and Probation‘, onderdeel van het Radicalisation Awareness Network (RAN).

Na haar pensioen is Wanders zich gaan toeleggen op het geven van lezingen en hoorcolleges met name over de omgang met gewelddadig extremisten binnen detentie en de hoogrisico gedetineerden binnen de EBI. Daarnaast werkt zij als vrijwilliger in een hospice, ook mensenwerk.