Artikelen door

Contributie

Leden die de contributie voor het seizoen 2020/2021 hebben voldaan, bieden we aan om deze contributie door te schuiven naar het seizoen 2021/2022. Overigens hebben lang niet alle leden de contributie voor 2020/2021 voldaan. Vanwege corona heeft onze penningmeester ervan afgezien om betalingsherinneringen te versturen. Mocht u als lid uw betaalde contributie terug willen ontvangen, […]

Bijeenkomsten 2020/2021 gaan niet door

De strenge coronamaatregelen hebben helaas ook gevolgen voor onze lezingen. Eerder besloten we al om alle lezingen in 2020 te annuleren. Na de persconferentie van 12 januari heeft het bestuur besloten om het programma van het seizoen 2020/2021 volledig te annuleren. Getracht wordt het complete programma door te schuiven naar het volgende seizoen, voor zover […]

Culturele Kring vindt nieuwe locatie voor het komende seizoen

De Culturele Kring Adriaen Poirters heeft een nieuwe locatie gevonden voor het komende seizoen 2020/2021, namelijk het evenementengebouw The Inside aan de Heusdensebaan te Oisterwijk. De wijziging van locatie was nodig vanwege corona. De afgelopen jaren vonden de lezingen van de Culturele Kring plaats in Tiliander. Maar vanwege de coronamaatregelen is in de grote zaal […]

Indrukwekkende lezing over de Vier Jaargetijden van Vivaldi

Dinsdag 4 februari verzorgde Leo Wolfs een indrukwekkende lezing over de Vier Jaargetijden van Vivaldi. Hij deed dat aan de hand van uitvoering door Amsterdam Sinfonietta, met als soliste Janine Jansen. Alvorens de filmopname van deze uitvoering te vertonen, werd een uiteenzetting gegeven van de plaats en positie van dit concert in de muziekgeschiedenis. Tevens […]

Herman van Rompuy verzorgt Adriaen Poirters Lezing 2019

Onder de titel: “Wie en wat zouden we zijn zonder de Europese Unie?” hield voormalig EU-president Herman van Rompuy op 11 december 2019 de Adriaen Poirters Lezing. In zijn lezing gaf Herman van Rompuy een heldere uiteenzetting over de waarden van de Europese Unie en de tot op heden behaalde resultaten. De Europese Unie is […]

Afscheid Guus Extra als voorzitter van de Culturele Kring

Op de ingelaste ledenvergadering van dinsdag 15 oktober 2019 heeft de Culturele Kring afscheid genomen van Guus Extra als voorzitter. Guus was sinds 2013 bestuurslid en vanaf 2016 voorzitter. In die tijd heeft hij veel tot stand gebracht. Het aantal leden is ongeveer verdubbeld, van 75 naar 145. De Kring vond een nieuwe locatie bij […]

Lezing Joris Luyendijk 19 december 2018

Woensdag 19 december 2018 werd de derde Adriaen Poirters Lezing gehouden. Dit jaar was de inleider Joris Luyendijk. Hij sprak voor een uitverkochte zaal in Cultuurcentrum Tiliander over het thema: “Wat is er mis met de elite”. Joris Luyendijk is een begenadigd en inspirerend spreker, die weet waarover hij spreekt. Hij wist het publiek van […]